6 พฤษภาคม 2562 แล้งจัด! ลำไยขาดน้ำ เหี่ยวเฉา 200 ต้น

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/-TB0ZPmx4

อากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง ส่งผลให้สวนลำไยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 200 ต้น เหี่ยวเฉา เนื่องจากขาดน้ำ และฝนทิ้งช่วงนานกว่า  1 เดือน ผลผลิตลำไยที่กำลังจะออก เสียหายเกือบทั้งหมด เนื่องจากเจ้าของสวนลำไยไม่มีน้ำใส่บำรุงต้นลำไย เพราะอยู่นอกเขตชลประทาน คาดว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย กำลังเร่งสำรวจความเสียหาย เนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกลำไยกว่า 2 หมื่นไร่ คาดว่าพื้นที่และผลผลิตของลำไยที่เสียหาย น่าจะเป็นของเกษตรกรแปลงเดี่ยว เพราะส่วนใกญ่เกษตรกรในพื้นที่นิยมรวมตัวกัน ต่อท่อน้ำจากแหล่งน้ำชุมชน นำมารดสวนลำไย เพื่อไม่ให้ขาดน้ำ.-สำนักข่าวไทย